Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1985 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1985 tuổi con gì?

Năm 1985 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1985 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1985, thì người sinh năm 1985:

  • Thuộc thiên can Ất,
  • Tuổi Sửu, cầm tinh con trâu, đây là con giáp thứ 02 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1985 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 20 tháng 01 năm 1985 (dương lịch): Tuổi con chuột, năm Giáp Tý.
  • Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 1985 (dương lịch): Tuổi con trâu, năm Ất Sửu.

Ảnh Năm 1985 - tuổi Ất Sửu

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 21 tháng 01 năm 1985 đến ngày 08 tháng 02 năm 1986 là tuổi Ất Sửu.