Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1988 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1988 tuổi con gì?

Năm 1988 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1988 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 12 năm 1988, thì người sinh năm 1988:

  • Thuộc thiên can Mậu,
  • Tuổi Thìn, cầm tinh con rồng, đây là con giáp thứ 5 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1988 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 16 tháng 02 năm 1988 (dương lịch): Tuổi con mèo, năm Đinh Mão.
  • Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988 (dương lịch): Tuổi con rồng, năm Mậu Thìn.

Ảnh Năm 1988 - tuổi Mậu Thìn

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 17 tháng 02 năm 1988 đến ngày 05 tháng 02 năm 1989 là tuổi Mậu Thìn.