Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1986 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1986 tuổi con gì?

Năm 1986 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1986 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 12 năm 1986, thì người sinh năm 1986:

  • Thuộc thiên can Bính,
  • Tuổi Dần, cầm tinh con hổ, đây là con giáp thứ 03 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1986 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 08 tháng 02 năm 1986 (dương lịch): Tuổi con trâu, năm Ất Sửu.
  • Từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1986 (dương lịch): Tuổi con hổ, năm Bính Dần.

Ảnh Năm 1986 - tuổi Bính Dần

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 09 tháng 02 năm 1986 đến ngày 28 tháng 01 năm 1987 là tuổi Bính Dần.