Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1979 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1979 tuổi con gì trong 12 con giáp

Năm 1979 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1979 được xác định là tuổi con gì trong 12 con giáp theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch 1979

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 12 năm 1979, thì người sinh năm 1979: thuộc thiên can Kỷ, tuổi Mùi, cầm tinh con dê, đây là con giáp thứ 8 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch 1979

Sinh năm sinh 1979 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau trong 12 con giáp như sau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 27 tháng 01 năm 1979 (dương lịch): Tuổi con ngựa, năm Mậu Ngọ.
  • Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 1979 (dương lịch): Tuổi con dê, năm Kỷ Mùi.
Năm 1979 tuổi Kỷ Mùi

Ảnh Năm 1979 - tuổi Kỷ Mùi

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 28 tháng 01 năm 1979 đến ngày 15 tháng 02 năm 1980 là tuổi Kỷ Mùi.