Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1980 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1980 tuổi con gì trong 12 con giáp

Năm 1980 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1980 được xác định là tuổi con gì trong 12 con giáp theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo sinh năm âm lịch 1980

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1980, thì người sinh năm 1980: thuộc thiên can Canh, tuổi Thân, cầm tinh con khỉ, đây là con giáp thứ 9 trong 12 con giáp.

Tính theo sinh năm dương lịch 1980

Sinh năm sinh 1980 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 15 tháng 02 năm 1980 (dương lịch): Tuổi con dê, năm Kỷ Mùi.
  • Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1980 (dương lịch): Tuổi con khỉ, năm Canh Thân.
Năm 1980 tuổi Canh Thân

Ảnh Năm 1980 - tuổi Canh Thân

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 16 tháng 02 năm 1980 đến ngày 04 tháng 02 năm 1981 là tuổi Canh Thân.