Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1981 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1981 tuổi con gì?

Năm 1981 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1981 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1981, thì người sinh năm 1981:

  • Thuộc thiên can Tân,
  • Tuổi Dậu, cầm tinh con gà, đây là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1981 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 04 tháng 02 năm 1981 (dương lịch): Tuổi con khỉ, năm Canh Thân.
  • Từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1981 (dương lịch): Tuổi con gà, năm Tân Dậu.

Ảnh Năm 1981 - tuổi Tân Dậu

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 05 tháng 02 năm 1981 đến ngày 24 tháng 01 năm 1982 là tuổi Tân Dậu.