Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1982 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1982 tuổi con gì?

Năm 1982 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1982 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1982, thì người sinh năm 1982: 

  • Thuộc thiên can Nhâm, 
  • Tuổi Tuất, cầm tinh con chó, đây là con giáp thứ 11 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1982 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 24 tháng 01 năm 1982 (dương lịch): Tuổi con gà, năm Tân Dậu.
  • Từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 1982 (dương lịch): Tuổi con chó, năm Nhâm Tuất.

Ảnh Năm 1982 - tuổi Nhâm Tuất 

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 25 tháng 01 năm 1982 đến ngày 12 tháng 02 năm 1983 là tuổi Nhâm Tuất.