Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1983 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1983 tuổi con gì?

Năm 1983 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1983 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1983, thì người sinh năm 1983:

  • Thuộc thiên can Quý,
  • Tuổi Hợi, cầm tinh con heo, đây là con giáp thứ 12 (con giáp cuối cùng) trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1983 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 12 tháng 02 năm 1983 (dương lịch): Tuổi con chó, năm Nhâm Tuất.
  • Từ ngày 13 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1983 (dương lịch): Tuổi con heo, năm Quý Hợi.

Ảnh Năm 1983 - tuổi Quý Hợi

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 13 tháng 02 năm 1983 đến ngày 01 tháng 02 năm 1984 là tuổi Quý Hợi.