Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1984 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1984 tuổi con gì?

Năm 1984 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1984 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1984, thì người sinh năm 1984:

  • Thuộc thiên can Giáp,
  • Tuổi Tý, cầm tinh con chuột, đây là con giáp thứ 01 (con giáp đầu tiên) trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1984 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 01 tháng 02 năm 1984 (dương lịch): Tuổi con heo, năm Quý Hợi.
  • Từ ngày 02 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1984 (dương lịch): Tuổi con chuột, năm Giáp Tý.

Ảnh Năm 1984 - tuổi Giáp Tý

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 02 tháng 02 năm 1984 đến ngày 20 tháng 01 năm 1985 là tuổi Giáp Tý.